رفع تصرف از دو هکتار از اراضی صومعه سرا

رفع تصرف از دو هکتار از اراضی صومعه سرا

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه سرا از رفع تصرف از دو هکتار از اراضی منطقه سیاه کیشیم این شهرستان در روستای چمثقال خبر داد. جارستان:علی اصغرآزاد اظهار داشت: طی عملیات یگان های حفاظت محیط زیست بیش از دو هکتار از اراضی سیاه کیشیم در روستای چمثقال که متصرف از آنها بهره برداری زراعی می

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو