فوت زن شالیکار گیلانی بر اثر صاعقه/مصدومیت پنج زن شالیکار دیگر

فوت زن شالیکار گیلانی بر اثر صاعقه/مصدومیت پنج زن شالیکار دیگر

جارستان-ایسنا؛معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: برخورد صاعقه به شالیزاری در گالش محله، حوالی جیرده یک کشته و پنج مصدوم بر جای گذاشت. دکتر دهنادی مقدم در گفت وگو با ایسنا از فوت و مصدومیت شش نفر بر اثر اصابت صاعقه در گیلان خبر داد و اظهار کرد: برخورد صاعقه به شالیزاری در گالش

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو