بیش از ۳۶۰۰۰ نفر از جمعیت شهرستان رضوانشهر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند

بیش از ۳۶۰۰۰ نفر از جمعیت شهرستان رضوانشهر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند

جارستان: افزون بر ۱۰۲۰۰ بیمه شده اصلی و ۴۳۰۰ مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود از تعهدات و خدمات تامین اجتماعی در شهرستان رضوانشهر بهره مند هستند. به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، فرزین کلانتری سرپرست تامین اجتماعی شعبه رضوانشهر طی گزارشی ، عملکرد شش ماهه

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو