بازدید از جام مارلیک برای چه کسانی رایگان است؟

بازدید از جام مارلیک برای چه کسانی رایگان است؟

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان اعلام کرد: به منظور آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با بخشی از هویت و تاریخ سه هزار و ۵۰۰ ساله سرزمین شان دیدار از جام مارلیک برای دانش پژوهان رایگان شد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو