شهردار رشت را از اهالی فرهنگ و هنر انتخاب نمائید / بسیاری از معضلات پیچیده شهری ریشه فرهنگی دارد / توسعه و پیشرفت شهری با ابزار فرهنگ سرعت می‌گیرد

شهردار رشت را از اهالی فرهنگ و هنر انتخاب نمائید / بسیاری از معضلات پیچیده شهری ریشه فرهنگی دارد / توسعه و پیشرفت شهری با ابزار فرهنگ سرعت می‌گیرد

  رضا ثقتی از فعالان فرهنگی استان، در آستانه انتخاب شهردار رشت توسط شورای اسلامی این شهر، پیشنهاد انتخاب شهردار از جامعه فرهنگی هنری استان را عنوان و افزود: آرمانشهر مطلوب مردم فرهنگ پرور رشت به دست یک رجل فرهنگی محقق می شود. این فعال فرهنگی در نامه خود که خطاب به اعضای شورای شهر

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو