دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه گیلان: همگرایی اقتصادی، مقدمه ای برای ایجاد و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای/ منطقه آزاد انزلی می تواند بهترین های منطقه‌ای در زمینه همگرایی‌های اقتصادی و تجاری ایجاد کند

دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه گیلان: همگرایی اقتصادی، مقدمه ای برای ایجاد و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای/ منطقه آزاد انزلی می تواند بهترین های منطقه‌ای در زمینه همگرایی‌های اقتصادی و تجاری ایجاد کند

جارستان_به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر رضا سیمبر، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان در خصوص برگزاری همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای،که بیست هفتم آبان ماه سال جاری در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود با بیان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو