شهردار رشت : رصدخانه کوشیار گیلانی تا ۴۰ روز آینده آماده بهره برداری علمی می شود

شهردار رشت : رصدخانه کوشیار گیلانی تا ۴۰ روز آینده آماده بهره برداری علمی می شود

جارستان : شهردار رشت گفت: رشت به عنوان مرکز استان گیلان نیازمند تعریف و اجرای پروژه‌های کاربردی است. ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ شهردار رشت گفت: رشت به عنوان مرکز استان گیلان نیازمند تعریف و اجرای پروژه‌های کاربردی است.   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سید امیر حسین علوی شهردار رشت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو