گیلان با دو نماینده در لیگ ۹۶ بسکتبال کشور

گیلان با دو نماینده در لیگ ۹۶ بسکتبال کشور

گیلان لیگ ۹۶ بسکتبال کشور را با دو نماینده پیگیری خواهد کرد علیزاده مشاور عالی هیئت بسکتبال گیلان : با دستور دکتر رفیعی با قدرت از حضور دو نماینده بسکتبال گیلان حمایت خواهد شد. سال ۹۶ را می توان تولدی دوباره در بسکتبال دیگر خواند . در مدت غریب به ۴ ماه هدایت بسکتبال استان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو