بحث و بررسی آب گرفتگی معابر شهری موضوع آخرین جلسه شورای شهر انزلی

بحث و بررسی آب گرفتگی معابر شهری موضوع آخرین جلسه شورای شهر انزلی

ئیس شورای شهر بندر انزلی با بیان اینکه شورای پنجم ۴۰ روز است که شروع به کار کرده عنوان کرد: بیشتر وقت اعضای شورا صرف پرداخت حقوق پرسنل و انتخاب شهردار شد و خوشبختانه شهردار انتخابی برخلاف شهردار شورای چهارم شهرداری با تجربه و متخصص است.

وی در پایان با اشاره به اینکه اگر گفته می شود شورا بی تجربه است بی انصافی است، گفت: رقابت تمام شده و فصل رفاقت است زیرا همه یک خانواده هستیم.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو