کنکور سراسری در گیلان با رقابت افزون بر ۳۷ هزار نفر پایان یافت

کنکور سراسری در گیلان با رقابت افزون بر ۳۷ هزار نفر پایان یافت

جارستان:کنکور سراسری ۱۴۰۰ در استان گیلان امروز “شنبه” با رقابت آخرین گروه از داوطلبان در گروه آزمایشی زبان های خارجی پایان یافت. نماینده تام الاختیار دانشگاه گیلان در برگزاری کنکور سراسری روز شنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: پنج هزار و ۶۸۲ نفر شامل ۳ هزار و ۷۵۳ زن و یکهزار و ۹۲۹ مرد

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو