رنگ قرمز کرونایی به گیلان بازگشت

رنگ قرمز کرونایی به گیلان بازگشت

جارستان:بر اساس تازه ترین ارزیابی نرم افزار ماسک مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که روز “جمعه “به روز رسانی شد، شهرستان آستارا در رنگ بندی کرونایی استان گیلان قرمز شد. به گزارش خبرنگار ایرنا، طبق گزارش امروز جمعه نرم افزار ماسک شهرستان آستانه اشرفیه نیز از وضعیت زرد خارج و نارنجی شد

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو