واکسیناسیون کرونا در گیلان به کارگران واحدهای صنعتی رسید

واکسیناسیون کرونا در گیلان به کارگران واحدهای صنعتی رسید

جارستان:واکسیناسیون کارگران واحدهای صنعتی امروز یکشنبه با میزبانی مجتمع فولاد گیلان به عنوان نخستین واحد تولیدی و صنعتی انجام شد. به گزارش ایرنا، همزمان با گسترش واکسیناسیون در کشور و استان گیلان و تسهیل دسترسی به واکسن بیماری کووید، یکهزار کارگر تولیدی در شهر صنعتی رشت در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. مجتمع فولاد گیلان امروز

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو