هفت درصد متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن گیلان واجد شرایط شناخته شدند

هفت درصد متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن گیلان واجد شرایط شناخته شدند

جارستان:بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره کل مسکن و شهرسازی گیلان از مجموع ۱۷ هزار متقاضی برای طرح اقدام ملی مسکن در این شهرستان تنها هفت درصد واجد شرایط شناخته شده و آورده خود را واریز کردند. به گزارش ایرنا، طرح  اقدام ملی مسکن یکی طرح های خانه سازی برای اقشار آسیب پذیر و همچنین فاقد مسکن

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو