مرگ ماهی عینک‎‎

مرگ ماهی عینک‎‎

جارستان:هزاران ماهی از نوع پرورشی در تالاب عینک رشت( بزرگترین تالاب شهری ) تلف شدند. به گفته مسئولان این ماهی ها از سوی شهرداری رشت و هیات های ماهیگیری در تالاب یادشده رهاسازی شده اند. آزمایش و نمونه گیری از سوی اداره های کل دامپزشکی و شیلات گیلان انجام شده و می بایستی نتیجه از

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو