کوه‌های سراوان چشم انتظار نیروگاه زباله سوز

کوه‌های سراوان چشم انتظار نیروگاه زباله سوز

جارستان:با توجه به انباشت زباله های رشت و سایر شهرهای گیلان در منطقه سراوان که این روزها کوه هایی از زباله را ساخته است، راه اندازی نیروگاه زباله سوز را علاوه بر نیاز به یک ضرورت برای حل دائم معضل پسماند استان تبدیل کرده است. به گزارش خبرنگار ایرنا، انباشت زباله در سالیان اخیر به معضل

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو