نگاهی به کارنامه گیلان در ادوار مختلف المپیک

نگاهی به کارنامه گیلان در ادوار مختلف المپیک

جارستان:ورزش گیلان همواره در کشور جایگاه ویژه ای داشته و در مسابقات المپیک نیز ورزشکارانی از این استان با کاروان ورزشی ایران همراه بودند که تاکنون نیز ۲۴ ورزشکار از این استان در ادوار مختلف المپیک حضور یافتند. به گزارش خبرنگار ایرنا، حضور ورزشکاران گیلانی در آوردگاه المپیک از سال ۱۹۴۸ در المپیک لندن آغاز شد

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو