مدیرعامل شرکت آب منطقه ای : نوبت بندی آب کشاورزی تا پایان تیر ماه در گیلان ادامه دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای : نوبت بندی آب کشاورزی تا پایان تیر ماه در گیلان ادامه دارد

جارستان:مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: نوبت  بندی آب بر اساس تقویم زراعی استان برنامه ریزی شده و تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت. وحید خرمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برنامه ریزی برای تامین آب ۱۷۲ هزار هکتار شالیزار گیلان در کمیته مصارف منابع

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو