دوره نوبت‌بندی و رهاسازی آب کشاورزی در گیلان پایان یافت

دوره نوبت‌بندی و رهاسازی آب کشاورزی در گیلان پایان یافت

جارستان:مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان با اشاره به پایان آبگذاری و نوبت بندی آب کشاورزی در استان، گفت: آبگیری سد سفید رود برای فصل آتی آغاز شده است. به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان، وحید خرمی با بیان اینکه سال آبی امسال با کاهش بارندگی همراه بوده است، گفت: آمارها نشان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو