مراکز بهداشتی درمانی گیلان پنجشنبه‌ها برای خدمات رسانی فعال هستند

مراکز بهداشتی درمانی گیلان پنجشنبه‌ها برای خدمات رسانی فعال هستند

جارستان:معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تعطیلی پنجشنبه ها تا پایان مرداد گفت: تمامی مراکز بهداشتی استان پنجشنبه ها برای خدمات رسانی فعال است. دکتر جلال برشان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تمامی مراکز بهداشت و خانه های بهداشتی در سراسر استان گیلان برای

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو