ذخیره سه گروه خونی در گیلان مطلوب نیست

ذخیره سه گروه خونی در گیلان مطلوب نیست

جارستان:رئیس دفتر برنامه ریزی، جذب و نگهداری اهداکنندگان انتقال خون گیلان گفت: ذخیره سه گروه خونی Aمنفی، A مثبت و O منفی در این استان مطلوب نیست. دکتر گیتی ایزدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ذخیره خونی مطلوب برای گروه های خونی مختلف پنج تا هفت روز است در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو