پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در گیلان تجلیل شدند

پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در گیلان تجلیل شدند

جارستان:همزمان با آیین تجلیل یک میلیون رزمنده دفاع مقدس در کشور از ۲۰هزار پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت در گیلان نیز از طریق ویدئو تصویری رئیس جمهوری تجلیل شد . نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در بخش استانی این مراسم گفت: امروز ملت ایران از جنگ هشت ساله و مقاومت رزمندگان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو