بیش از ۹۶۴ میلیون سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد

بیش از ۹۶۴ میلیون سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیر تالار منطقه ای بورس رشت گفت: در معاملات شهریور ماه بازار سرمایه ۹۶۴ میلیون و ۸۱ هزار و ۲۱ سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد. حافظ محفوظی روز دوشنبه افزود: این میزان سهم به ارزش ۱۸ هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۵۲۱ هزار

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو