مهلت بیمه چهار محصول کشاورزی گیلان تمدید شد

مهلت بیمه چهار محصول کشاورزی گیلان تمدید شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان گفت: مهلت بیمه چهار محصول کشاورزی گیلان که تا پایان آذر به اتمام می رسید تا آخر دی ماه جاری تمدید شد. پیمان معمارزاده روز جمعه اظهار داشت: این چهار محصول شامل زیتون، فندق، گندم و جو در دو بخش آبی و دیم

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو