عضو کانون گیلان در مسابقه کشوری خانه مهر حسینی شایسته تقدیر شد

عضو کانون گیلان در مسابقه کشوری خانه مهر حسینی شایسته تقدیر شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان گفت: عضو کانون پرورش فکری استان در مسابقه کشوری خانه مهر حسینی شایسته تقدیر شد. اسفندیار ضیائی روز پنجشنبه اظهار داشت: مبینا بشردوست عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از استان گیلان در مسابقه عکاسی خانه مهر حسینی شایسته تقدیر شد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو