موسسه تحقیقات برنج کشور طی سه سال پنج رقم جدید معرفی کرد

موسسه تحقیقات برنج کشور طی سه سال پنج رقم جدید معرفی کرد

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: طی سه سال گذشته پنج رقم جدید برنج از سوی این موسسه به نام های رش، آنام، تیسا، طلوع و گیلار معرفی شده است. دکتر مریم حسینی روز چهارشنبه با تشریح دستاوردهای پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور طی سه سال اخیر که منجر به

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو