تورهای تهی از ماهی و سفره های کوچک شده صیادان گیلانی

تورهای تهی از ماهی و سفره های کوچک شده صیادان گیلانی

جارستان به نقل از ایرنا؛ پس از گذشت چهار ماه از آغاز فصل صید، امسال صیادی رونقی چون گذشته نداشت گویی همه چیز دست به دست هم داد تا سفره سخاوت دریا هم برای صیادان رونق و برکت همیشگی و همه ساله را نداشته باشد. آنچنان که بر اساس اعلام شیلات گیلان، صید در استان

صید ۲۴۷ تن انواع ماهی از آبهای ساحلی گیلان

صید ۲۴۷ تن انواع ماهی از آبهای ساحلی گیلان

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون صید و بنادر ماهی‌گیری اداره‌کل شیلات گیلان اظهار داشت : از آغاز فصل صید تاکنون ۲۴۷ تن انواع ماهی توسط ۴۹ شرکت تعاونی پره در آبهای ساحلی گیلان صید شده است. اکبر ایلدرم روز شنبه در این باره اظهار داشت : این میزان صید نسبت به مدت مشابه سال

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو