شمشیرباز گیلانی: هدفم تصاحب مدال المپیک است

شمشیرباز گیلانی: هدفم تصاحب مدال المپیک است

جارستان به نقل از ایرنا؛ شمشیرباز ملی پوش گیلان گفت: هدفم کسب مدال المپیک است و برای دست یافتن به آن تلاش می کنم . محمد رهبری روز پنجشنبه اظهار داشت : شمشیربازانی که بتوانند سهمیه تیمی را کسب کنند، در رقابت های انفرادی نیز حضور می یابند و به همین دلیل من نیز می توانم در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو