۱۷۰ مددجوی آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان بی سرپرستند

۱۷۰ مددجوی آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان بی سرپرستند

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرعامل آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان- رشت گفت: ۱۷۰ نفر از مددجویان این آسایشگاه بی سرپرست هستند. سید علی حسینی روز شنبه اظهار داشت: هم اکنون ۴۴۰ مددجو شامل سالمندان، معلولان جسمی و حرکتی، ذهنی و ضایعه نخاعی در آسایشگاه معلولان و سالمندان استان گیلان نگهداری می شوند. وی با

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو