۳۹ اکیپ دامپزشکی گیلان آماده نظارت بر نذورات تاسوعا و عاشورا هستند

۳۹ اکیپ دامپزشکی گیلان آماده نظارت بر نذورات تاسوعا و عاشورا هستند

جارستان/ایرنا؛ مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: ۳۹ اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی استان بر نذورات مردم در تاسوعا و عاشورای حسینی نظارت خواهند کرد. دکتر سهراب عاقبتی روز دوشنبه اظهار داشت: ۱۶ اکیب ثابت و ۲۳ اکیب سیار با حضور ۲۵ دکتر دامپزشک و ۵۶ بازرس بهداشتی گوشت و ۱۶ ناظر شرعی آماده ارایه خدمات به

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو