نیروی انتظامی از آمرین به معروف حمایت می کند

نیروی انتظامی از آمرین به معروف حمایت می کند

جارستان به نقل از ایرنا؛ فرمانده نیروی انتظامی گیلان با اشاره به امضای توافق نامه همکاری در امور حمایتی و قضایی آمرین به معروف در گیلان گفت: با این توافق نامه می توانیم از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت بیشتری کنیم و حتی تیمهای ترکیبی نیز در این خصوص داشته باشیم. سردار عزیزالله ملکی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو