رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان: بانوان گیلانی در عرصه های تولید و اقتصاد پیشتازند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان: بانوان گیلانی در عرصه های تولید و اقتصاد پیشتازند

جارستان به نقل از ایرنا؛ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: بانوان این خطه از نظر نرخ مشارکت اقتصادی، تحصیلات و حضور در فعالیت های مختلف از جمله عرصه تولید پیشتاز هستند. فرهاد دلق پوش روز چهارشنبه در نشست استاندار گیلان با جمعی از بانوان کارآفرین و فعال اقتصادی استان در رشت افزود:

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو