تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار گیلان از برق برخوردار هستند

تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار گیلان از برق برخوردار هستند

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان با بیان اینکه ۲ هزار و ۵۶۷ روستای استان برق دار هستند، گفت: تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار گیلان برق دار هستند. یاور پیر اعلایی روز سه شنبه جمعیت روستایی استان را ۳۶.۷ درصدمعادل ۹۲۷ هزار نفر عنوان و خاطرنشان کرد :

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو