استاندار گیلان: تغییر رنگ کرونایی در گیلان منجر به عادی انگاری نشود

استاندار گیلان: تغییر رنگ کرونایی در گیلان منجر به عادی انگاری نشود

جارستان-ایرنا:استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت تداوم رعایت توصیه های بهداشتی و پروتکل ها گفت: تغییر رنگ بندی کرونایی در استان نباید منجر به کم‌توجهی به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و عادی انگاری شود. به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان، ارسلان زارع روز شنبه در جلسه ستاد مدیریت کرونای استان رسیدن به نقطه مطلوب در مراعات پروتکل‌ها را نیازمند

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو