🔷رستم قاسمی می‌رود یا می‌ماند؟

🔷رستم قاسمی می‌رود یا می‌ماند؟

🔸طبق آخرین اخبار، رستم قاسمی به تازگی متن استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور کرده است. او در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ هیات دولت شرکت نکرد تا گمانه‌زنی‌ها نسبت به خداحافظی او از سمت خود تقویت شود. گزینه‌هایی هم به عنوان افراد جانشین رستم قاسمی مطرح شده اما هنوز چیزی مشخص نیست

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو