فضای مجازی ظرفیتی غنی برای ترویج فرهنگ قرآنی است

فضای مجازی ظرفیتی غنی برای ترویج فرهنگ قرآنی است

جارستان:رئیس کارگروه توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم گیلان با بیان اینکه از هفتم مردادماه هفته قرآن و عترت استان آغاز می‌شود، فضای مجازی و بهره مندی از رسانه‌های استان را ظرفیتی غنی برای ترویج فرهنگ قرآنی بویژه در شرایط کرونایی فعلی برشمرد. فیروز فاضلی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو