رزومه کاری و سوابق تحصیلی سرپرست جدید شهرداری رشت

رزومه کاری و سوابق تحصیلی سرپرست جدید شهرداری رشت

مهندس علی بهارمست، سرپرست جدید شهرداری رشت پیش از این معاونت منطقه دو شهرداری، مدیرعاملی سازمان عمران شهرداری، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، معاونت اداری و مالی شهرداری، معاونت خدمات شهری شهرداری و معاونت عمران و امور زیربنایی شهرداری را در کارنامه خود دارد. گفتنی است مهندس علی بهارمست پیش از این در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو