رزم حسینی: تولید خودرو تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

رزم حسینی: تولید خودرو تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

جارستان ؛به نقل از شاتا، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت، بیان کرد: به دنبال شکستن انحصار در حوزه خودرو هستیم و این کار را انجام خواهیم داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نه تنها در حوزه واردات بلکه در حوزه تولید داخلی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو