رویدادهای نجومی هفته پایانی آذرماه ۹۹؛هم‌نشینی مشتری و کیوان در طولانی‌ترین شب سال ۹۹

رویدادهای نجومی هفته پایانی آذرماه ۹۹؛هم‌نشینی مشتری و کیوان در طولانی‌ترین شب سال ۹۹

جارستان به نقل از ایرنا؛ هم نشینی سیاره ماه و ناهید، قرار گرفتن ماه در حضیض زمینی، خورشید گرفتگی کلی، ملاقات سیاره های مشتری و کیوان با ماه، انقلاب زمستانی و هم نشینی به شدت نزدیک سیاره های مشتری و کیوان از جمله پدیده های نجومی هفته پایانی آذر ماه ۹۹ هستند. مدیر انجمن نجوم

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو