درگذشت رجب‌علی اعتمادی معروف به «ر.اعتمادی» نویسنده کتاب‌های پرفروش و عامه‌پسند

درگذشت رجب‌علی اعتمادی معروف به «ر.اعتمادی» نویسنده کتاب‌های پرفروش و عامه‌پسند

جارستان/ رجب‌علی اعتمادی معروف به «ر.اعتمادی» نویسنده کتاب‌های پرفروش و عامه‌پسند در نودسالگی از دنیا رفت.   اعتمادی بنیان‌گذار و سردبیر اولین مجله با مخاطب ویژه نسل جوان ایران بود. مجله جوانان از نشریات مؤسسه اطلاعات در سال‌های دهه ۴۰ و ۵۰ با سردبیری او (۱۳۴۵–۱۳۵۹) به یکی از پرفروش‌ترین مجلات ایران تبدیل شد.  

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو