همزمانی بازی اردوغان با لیر و سرکوب مخالفان سیاسی/بازی اردوغان با آتش

همزمانی بازی اردوغان با لیر و سرکوب مخالفان سیاسی/بازی اردوغان با آتش

جارستان : “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهوری ترکیه تلاش می‌کند تا ارزش لیر واحد ملی پول ترکیه را با استفاده از بودجه دولتی تقویت کند و همزمان مخالفان سیاسی داخلی اش را پیش از انتخابات زودهنگام احتمالی سرکوب می‌کند. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مدعی است که “جنگ استقلال اقتصادی” را علیه بازار‌هایی که واحد پولی

چرا اردوغان قادر به کتمانِ واقعیت‌های اقتصادی ترکیه نیست؟ دردسر بزرگ «اردوغان»

چرا اردوغان قادر به کتمانِ واقعیت‌های اقتصادی ترکیه نیست؟ دردسر بزرگ «اردوغان»

جارستان : اردوغان در اوج قدرت خود در سال ۲۰۱۴ میلادی، به قصر ریاست جمهوری جدید ترکیه با ۱۱۰۰ اتاق نقل مکان کرد. بدون تردید شنیدن صدای مردم ترکیه از هزار تویِ این قصر، بسیار سخت است “نشریه اکونومیست” درگزارشی ضمن پرداختن به شرایط اقتصادی ترکیه و به طور خاص سیاست‌های اقتصادی “رجب طیب اردوغان”

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو