یکی از اهداف من خدمت به جامعه هنری است

یکی از اهداف من خدمت به جامعه هنری است

جارستان:به گزارش تدبیرشرق ؛هنرمندان و روسای انجمنهای فعال شهرستان لاهیجان عصر ۱۷ مرداد با فرماندار دیدار کردند. سید محمد احمدی فرماندار شهرستان لاهیجان در این دیدار گفت:من کارم را با وجود محدودیتها براساس قوانین و مقررات انجام می دهم،یکی از اهداف من در شهرستان لاهیجان خدمت به جامعه هنری است زیرا هنرمندان با تولیدات خود

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو