✅حکمرانی ایدئولوژیک یا حکمرانی عرفی!

✅حکمرانی ایدئولوژیک یا حکمرانی عرفی!

✍️محمدجواد مظفر ۴۴ سال است که جمهوری اسلامی بین رویکرد و عملکرد ایدئولوژیک و عرفیات دست و پا می‌زند. نمونه‌ها بسیار و داستان‌های آن شنیدنی و عبرت‌آموز است. در گفتگوهایی که در دهمین سالگرد پیروزی انقلاب (بهمن ۱۳۶۷) با سران کشور داشتم از میان ده پرسشی که مشترکاً از آنان پرسیده‌ام، این پرسش کلیدی جای

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو