تصویر دیدنی از روحانی و وزرای دولت، زیر باران

تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 اسفند 1399 - 17:03

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون ارتباطات و اطلاع رسانی در توئیتی نوشت: به سنت سالانه، هیأت دولت در آخرین جلسه اش در سال ۹۹ به حیاط پاستور آمد اما باران بهاری، لحظات متفاوتی را خلق کرد و تصاویر جالبی را خلق کرد.

علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، در توئیتی با اشاره به آخرین جلسه هئیت دولت در سال ۱۳۹۹ نوشت: به سنت سالانه، هیأت دولت در آخرین جلسه اش در سال ۹۹ به حیاط پاستور آمد اما باران بهاری، لحظات متفاوتی را خلق کرد و تصاویر جالبی را به جا گذاشت. می شود به بهانه و به برکت باران آنهم در پایان یک سال سخت برای دولت و ملت، آرزوهای خوب برای ایران داشت.