تاریخ انتشار : شنبه 12 آذر 1401 - 0:02
کد خبر : 116214

🔸🔷کمال الدین پیرموذن: عده ای در میان اصولگرایان و دولت هیچ اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند.

🔸🔷کمال الدین پیرموذن: عده ای در میان اصولگرایان و دولت هیچ اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند.

  🔸🔷کمال الدین پیرموذن: حریم مهرورزی   🔹عده ای در میان اصولگرایان و دولت هیچ اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند.   🔸ناظم الســام نقــل کــرده اســت کــه در عصــر ناصرالدین شاه، یکی از صنعتگران ایران یک توپ جنگی ســاخت و به دربار پیشکش کرد و پیامی هم ضمیمه آن کرد، مبنی بر این موضوع که

 

🔸🔷کمال الدین پیرموذن: حریم مهرورزی

 

🔹عده ای در میان اصولگرایان و دولت هیچ اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند.

 

🔸ناظم الســام نقــل کــرده اســت کــه در عصــر ناصرالدین شاه، یکی از صنعتگران ایران یک توپ جنگی ســاخت و به دربار پیشکش کرد و پیامی هم ضمیمه آن کرد، مبنی بر این موضوع که «حاضر اســت این توپ را روی خط تولید بیاورد، مشــروط بر اینکه شاه به کمک  آن با روسها بجنگد و سند های زمین های از دست رفته را باز ستاند.»

ناصرالدین شاه در جواب خنده ای کرد و گفت:  ما جــز با رعیت خود جنگ نداریم و بــرای آنان نیز به اندازه کافی سلاح داریم.

🔸 اکنــون هم برخــی در میان اصولگرایــان، کاری با بیگانه و دشــمن ندارنــد و به قول معروف یار شــاطر و در خدمت روســیه اســت و با عدم اعطــای کامل قانونی، حقوق اســاس آحاد ملت و عدم پاسداشــت حق مسلم انتقادات و اعتراضات صنفی یا دانشجویان  و دانش آمــوزان و بانوان و اقوام غیور ایرانی در عمل بار خاطر شــهروندان ایران زمین اســت.

🔸اعضای جریان خاص موجــود در ســاختار فعلی قدرت کــه اعتقاد

حداقلی هم بــه جمهوریت نظــام و حاکمیت ملی در گفتار و کردار ندارند با اظهارات و اقدامتشــان، اهداف انقلاب را مختل کرده و آســیب فراوان به منافع ملک و  ملت و لطمات زیانبار به ســرمایه اجتماعی نظام وارد آورده اند.

🔸فرزنــدان انقلاب و چکیده های انقلاب را به هر طریــق ممکن از میدان رقابــت و خدمت به ملک و  ملت محروم کــرده و در نتیجه صدای جمعیتی کثیر از ملت در مراکز تصمیم گیری شــنیده نمی شود و رای آنان بــه هیچ صــورت در مراکز مدیریــت و تصمیمگیری و تصمیم سازی کشور نافذ نیست.

🔸نتیجه خود حق پنداری و انحصارگری ها و به اصطالح یک دست شدن حاکمیت و امور همین وضع خسران آوری است که می بینیم و آش چنان شور است که هم مشتری ندارد و هم صدای آشپز هم درآمده و در ســایه عوارض منفی این انحصارطلبی غیرقانونی و اعتراضات مردمی هم دشمنان گرگ صفت بیگانــه ملک و ملــت، طمع به بی ثباتــی جامعه ایران کرده انــد و هــم حکمرانان حتی کشــورهای کوچک و حقیــر در حق ایران بزرگ جســارت میکنند و آثار و عوارض این پدیده و جنگ روانی معاندین نظام و کیان برای تشــدید تحوالت ظالمانه ایران و به فرجام رسیدن برجــام و کاهش قدرت چانه زنی ایران با کمال تاســف حداقل در کوتاهمدت تعیین کننده شــده است.

🔸مجلس حداقلی به سادگی از مطالبات به حق مردم میگذرد و با

بیراهه رفتن و اقدامات نسنجیده در پیش اکثریت ملت بی مقدار شده اســت.

🔸از خوشمزگی های مجلس فعلی  میتوان به وکیل الدوله شــدن و تندروی و مانع تراشــی در برخی مصوبات در خصوص به ســرانجام رســیدن برجام، ســرعت اینترنت و تهیه طومار علیه منتقدین و  معترضین مبنی بر تندروی در برخورد با آنان اشاره کرد.

🔸کارشناسان اقتصاد ثابت کرده اند در کنار سیاست های کارشناسی اقتصادی دولت، مصوبات مجلس فعلی در خود، آثار شدید تورمی داشــته است.

🔸 وظیفه مجلس یازدهم ضمن مهار قدرت بــا نظارت تعیین کننده آنان، این اســت که اقتصاد را از وضعیت موجود رها کند اما وقتی قفل سیاست همچنین تعامل سازنده با دنیا گشوده نشــود و نمایندگان مردمی و کارشناسان امور با کفایت  به مجلس راه نیابند و برجام به فرجام نرســد، بی تردید قفل اقتصاد نیز گشــوده نخواهد شــد و مردم همچنان از تنگناهای سیاســی، مصائب اجتماعی و مشکلات حاد اقتصادی چون تورم لجام گسیخته، فقر، بیکاری و رشــد پایین اقتصادی در رنج و تنگنا خواهند بود.

🔸و اما عدالت به رغم وجود شکاف طبقاتی دل آزار در جامعه، عدالتی است که به معنای امروزی آن با توزیع و تقسیم مستقیم ثروت نسبتی ندارد.

🔸وعده تقسیم پول یا تقسیم قسمتی از درآمد حاصل از مشکل فروش نفت کشور، نشــانه اعتقاد به عدالت و رفتار عدالت جویانه نیســت بلکه لازمه تحقق عدالت به وجود آوردن امکانات برابر برای عموم شــهروندان است تا هر کس با انتخابی آزاد، بتواند زندگی خود و سبک آن را شکل و جهت سیاست و توسعه کشورش را گزینش نماید.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو