2019/Oct/18 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
گزارش تصویری از عملکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)
گزارش تصویری از جلسه مشترک کمیسیون بهداشت و محیط زیست، و برنامه و بودجه شورای شهر رشت