” پایگاه خبری و تحلیلی جارستان

زمینه انتشار: سیاسی – اجتماعی

شماره مجوز: ۷۷۴۱۱

صاحب امتیازومدیرمسئول: علیرضا سحرخیز

سردبیر: شورای راهبردی سردبیری

مجری و پشتیبان فنی: محمود داداشی نیاکی