” پایگاه خبری و تحلیلی جارستان

زمینه انتشار: سیاسی – اجتماعی

شماره مجوز: ۷۷۴۱۱

صاحب امتیاز: علیرضا سحرخیز
مدیر مسئول :سیروس صبح سحر

سردبیر: شورای راهبردی سردبیری

مجری و پشتیبان فنی: محمود داداشی نیاکی