” پایگاه خبری و تحلیلی جارستان

زمینه انتشار: سیاسی – اجتماعی

شماره مجوز: ۷۷۴۱۱

صاحب امتیاز: علیرضا سحرخیز

مدیر مسئول : رضا محی الدین رجبی

سردبیر: شورای راهبردی سردبیری

مجری و پشتیبان فنی: محمود داداشی نیاکی