2022/May/18 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
تبلیغات
منطقه آزاد انزلی، محمد ولی روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی، استاندار گیلان، افتتاح ۱۸ پروژه، انزلی، گیلان