2021/Feb/27 | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

گزارش تصویری/ آیین افتتاحیه طرح های توسعه ای منطقه آزاد انزلی توسط دکتر روحانی ریاست محترم جمهور

گزارش تصویری از آیین افتتاحیه طرح های توسعه ای منطقه آزاد انزلی توسط دکتر روحانی ریاست محترم جمهور ۰