2021/Mar/05 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

شکوفه‌های زمستانی گیلان

جارستان به نقل از ایرنا؛ شکوفایی زودرس گیاهان و درختان به دلیل گرمی هوا و بارش برف و سرمای پس از آن باعث خسارات به کشاورزان و باغ‌داران می‌شود.

 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان
 • شکوفه‌های زمستانی گیلان