2020/May/31 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

سبزه میدان رشت

سبزه میدان رشت نام یکی از قدیمی ترین میدان های شهر رشت است که در نزدیکی میدان شهرداری قرار دارد. میدانی بزرگ به شکل مستطیل که شامل فضای سبز،کتابخانه عمومی و چندین تندیس از مشاهیر گیلان است. این میدان بزرگ در گذشته سبزه زاری شامل استخر و گورستان بود که در دوره ناصرالدین شاه توسط نصرالسلطنه بازسازی و به گردشگاه عمومی تبدیل شد.سبزه میدان که سالهاست محل تجمع بازنشستگان و سالمندان رشتی می باشد در سال ۱۳۹۰ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.عکاس: مائده سیدی

 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت
 • سبزه میدان رشت